Tarhamäen TASKU

psykiatrista palveluasumista

Tarhamäen TASKU:n asumiskuntoutusyksikkö palvelee mielenterveyskuntoutujia kodinomaisessa ympäristössä, Jyväskylässä.

 

Tarhamäen TASKU:n toimintaperiaate

Tarhamäen asumiskuntoutusyksikkö tarjoaa turvallisen, kodinomaisen ympäristön, jossa mielenterveyskuntoutuja saa ammattitaitoista kuntoutusta ja tukea saavuttaakseen parhaan mahdollisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin. Kuntoutumisaika on puolesta vuodesta pariin vuotta. Yksikön tavoitteena on pyrkiä kuntouttamaan asukkaat takaisin itsenäiseen elämään.

 

Tietoa Tarhamäen TASKU:n toiminnasta

 

Tarhamäen asumiskuntoutusyksikön eli TASKU:n perustajina toimivat sairaanhoitaja Sanna Anttonen ja mielenterveyshoitaja Kimmo Puolanen. Yksikkö on 6-paikkainen.
 
Kuntoutusyksikkö sijaitsee Jyväskylän Tarhamäessä, 4 kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Kuntoutusyksikkö TASKUn läheisyydessä on myös suuri kauppakeskus päivittäisiä hankintoja varten. Yksikkö tuottaa yksityistä palveluasumista yli 18-vuotiaille mielenterveyskuntoutujille. Henkilökunta on paikalla arkipäivisin klo 7-20. Viikonloppuisin ohjaaja on töissä klo 9-17. Muuna aikana päivystävä ohjaaja on tavoitettavissa päivystysnumerosta ja tulee paikalle tarpeen mukaan.
 
Asumiskuntoutusyksikköön asukkaat tulevat lähinnä sairaaloista sekä mielenterveystoimistojen että poliklinikoiden lähettäminä jatkokuntoutukseen. Myös sosiaalitoimistot voivat lähettää kotona asuvia mielenterveyskuntoutujia asukkaiksi sekä tarvittaessa myös intervallikuntoutusjaksoille.
 
Kuntoutuksen aluksi kuntoutuja ja alkuperäisen lähetteen tehnyt toimija tulevat yhteispalaveriin. Kuntoutujalla on näin mahdollisuus myös tutustua taloon ja sen toimintaan. Samalla arvioidaan yhdessä kuntoutustarvetta. Mikäli kuntoutuja päätyy asukkaaksi, hänen kanssaan tehdään yhdessä kuntoutussuunnitelma kolmen viikon kuluttua taloon tulemisesta. Suunnitelma tarkastetaan aina kolmen kuukauden välein.
 
Kuntoutussuunnitelmapalavereihin voi tarvittaessa osallistua asukkaan hoitoon liittyviä henkilöitä, kuten lääkäri, psykiatrinen sairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä sekä myös perheenjäseniä. Jokaisen asukkaan kuntoutuksesta lähetetään koonti maksavaan kuntaan kuntoutuksen päätyttyä.
 
Ohjaajat ottavat vastuun asukkaan kuntoutumisen edistymiseen tarvittavan tuen järjestämisestä. Palvelut järjestetään asiakaskeskeisesti, asukkaan omia voimavaroja tukien ja yksilöllisyys huomioiden. Näin varmistetaan turvallinen siirtyminen itsenäiseen asumiseen. Asukkaalla on mahdollisuus hakea rahallisia tukimuotoja, joten omavastuun osuus kustannuksista muodostuu pienemmäksi.
 
Asumisen vuorokausihintaan sisältyy kaikki asumiseen ja elämiseen tarvittavat palvelut, retket ja ryhmät. Ohjaamme sekä tuemme asukasta tarvittaessa kuntoutumisen edetessä sopivaan työtoimintaan tai opiskeluun. Ainoastaan kuntoutujan henkilökohtaiset vaatteet ja lääkkeet eivät sisälly vuorokausimaksuun.

 

Hinnasto


Vuokra 510€/kk 

Ateriamaksu 12€/vrk (maksu veloitetaan toteutuneiden ateriapäivien mukaan)
 

 

Tarhamäen Tasku

Asumiskuntoutusyksikkö TASKU

Tarhamäen TASKUn tilat on remontoitu vastaamaan toimintamme tarpeita ja jokainen asukas saa käyttöönsä oman huoneen. Huoneet ovat valmiiksi kalustettuja.

Huoneita voi halutessaan kalustaa ja sisustaa omilla henkilökohtaisilla tavaroilla.

Asukkailla on käytössään yhteinen keittiö ja kaksi olohuonetta.

Lisäksi sauna lämmitetään kaksi kertaa viikossa.

Talossa on yhteensä kolme vessaa, joista yksi löytyy yläkerrasta. Tilojen siisteydestä on jokainen asukas vastuussa.

Tarhamäen Tasku

Harjoitusasunto Myllyhaka

Yritys on hankkinut läheltä nykyistä Asumiskuntoutusyksikkö TASKUa harjoitusasunnon. 
Asunnon tarkoituksena on tukea entisestään itsenäiseen elämiseen siirtymistä ja arjen askareiden hallintaa, pienemmällä tuella. 
Ohjaaja käy asunnolla arkisin päivittäin.

Asukas on normaalissa vuokrasuhteessa. 
Muita maksuja itsenäistymisasunnossa olemisesta emme veloita. Asukas vastaa itse asumiskustannuksista.

Henkilökuntamme

Henkilökuntamme on sosiaali- ja terveysalan koulutettuja ammattilaisia. Kaikilla työntekijöillä on psykiatrian erityisalaan suuntautunut koulutus. Huolehdimme myös siitä, että hoitohenkilökunnallamme on ajantasaiset lääkeluvat ja ensiaputaidot kunnossa, hoitoalan lakisääteisten vaatimusten mukaisesti.
Jokainen yksikön työntekijä on omaohjaaja kaikille asumiskuntoutusyksikön asukkaille ja on vastuussa kuntoutussuunnitelman ajan tasalla pitämisestä sekä sen toteuttamisesta yhdessä omaisten ja muiden verkostoon kuuluvien kanssa. Työntekijämme ovat myös sitoutuneet yksikön laaditun viikko-ohjelman toteuttamiseen. Se edellyttää työntekijöiltä aktiivisuutta ja innostusta erilaisten harraste- ja virkistysryhmien vetämiseen. Hoitohenkilökunnallamme on myös hyvät valmiudet hoitotyön ja asumisyksikön toiminnan kehittämiseen. Henkilökuntamme on motivoitunut, innostunut ja sitoutunut työhönsä.
 
Sairaanhoitaja Sanna Anttonen on yrityksen toimitusjohtaja sekä yksikön vastaava hoitaja ja huolehtii kaikista hallintoon liittyvistä tehtävistä. Hän osallistuu samalla myös kuntoutukseen liittyviin töihin asukkaiden kanssa. Sannalla on usean vuoden kokemus psykiatrisesta kuntoutustyöstä niin avohoidon kuin osastohoidonkin puolelta.
 
Mielenterveyshoitaja Kimmo Puolanen on hallituksen puheenjohtaja ja yksikön toinen omistaja. Hän on työskennellyt yli 30 vuotta mielenterveysongelmaisten parissa eri yksiköissä ja hänellä on vankka kokemus kuntoutustyöstä. Kimmo toimii lähihoitajien ohjaajana yksikössä.

Sanna Anttonen
Toimitusjohtaja, vastaava hoitaja
Peltokatu 23, 40500 JYVÄSKYLÄ
044 700 8248
sanna.anttonen@ks-saki.fi
Kimmo Puolanen
Hallituksen puheenjohtaja, ohjaaja
Peltokatu 23, 40500 JYVÄSKYLÄ
044 700 2530
kimmo.puolanen@ks-saki.fi

K-S SaKi Oy

Peltokatu 23
40500 
JYVÄSKYLÄ 

Puh. 0440348079